dijous, 21 de març de 2013

ACORD D'INTEGRACIÓ SANTANDER-BANESTOQue no t'expliquin contes
L'acord d'integració signat per alguns sindicats inclou un Expedient d'Acomiadament Col · lectiu (ERO) i retallades en les condicions laborals dels treballadors de Santander i Banesto.

De nou les presses, imposades per l'empresa, han marcat la negociació d'un acord signat de manera precipitada per alguns sindicats, en el qual es detallen els mecanismes per realitzar un ajustament de plantilla i s'homologuen les condicions sociolaborals del personal.
CGT no ha subscrit aquest acord per tres motius que, al nostre entendre, perjudicaran als treballadors afectats per la fusió: En l'acord s'inclou un Expedient d'Acomiadament Col · lectiu (ERO), en l'acord no consta de manera expressa la renúncia de la empresa a l'aplicació de mesures traumàtiques, en concret la renúncia a utilitzar els acomiadaments individuals per causes objectives. En tercer lloc, l'acord suposa una retallada en les condicions sociolaborals de les plantilles de Santander i Banesto.
Evidentment, el text final de l'acord millora la primera proposta de l'empresa, faltaria més, es tractava d'una proposta de mínims-mínims. A partir d'aquí l'empresa va anar fent concessions a causa de la pressió i aportacions de TOTS els sindicats que hem participat en la negociació, fins que el conglomerat format per CCOO-FITC-UGT-SEB, fent desistiment de la seva responsabilitat i de la seva capacitat de pressió, van decidir signar un acord infumable.
I a partir d'aquí, han posat en marxa la seva potent maquinària de propaganda, inclosos els mitjans de comunicació, per tapar les seves vergonyes amb anàlisis triomfalistes, amb mitges veritats o grans mentides, que tractarem de deixar al descobert en aquesta circular. Serà una anàlisi subjectiu, com tots, per això us convidem a llegir detingudament el text íntegre de l'acord que posem a la vostra disposició en www.cgtbanesto.com.
AJUSTAMENT DE PLANTILLES: S'han establert tres mecanismes per l'ajustament de plantilles. Les prejubilacions, els acomiadaments i les segregacions a altres empreses del Grup. Tanmateix, l'empresa s'ha negat a facilitar dades concretes sobre els llocs de treball que pensen eliminar i sobre com pensa repartir entre les diferents opcions plantejades.
Els signants de l'acord no saben si el 90% de les baixes corresponen a prejubilacions o si, per contra, l'empresa té la intenció eliminar aquest 90% de llocs de treball a través de l'Expedient d'Acomiadament Col · lectiu inclòs en l'acord. Un ERO que no citen en els seus comunicats els sindicats que expressament ho han acceptat.
CGT rebutja totalment un mecanisme d'ajustament de plantilles que es basa en "baixes incentivades voluntàries", o millor diguem a les coses pel seu nom: "acomiadaments". Uns acomiadaments que no sabem a quants treballadors afectaran, però que seran "oferts" de manera selectiva assenyalant sense cap dubte als treballadors que l'empresa consideri prescindibles, pels motius que ella estimi i que tots podem imaginar. L'experiència ens diu que la línia entre el voluntari i l'obligatori és molt prima.
Al llarg de tota la negociació, CGT ha plantejat que el possible ajust de plantilles derivat de la fusió, s'havia de realitzar exclusivament a través de prejubilacions, en condicions similars a les aplicades en altres processos de fusió. No és admissible que el primer grup financer del país i un dels primers del món, amb més de 2.200 milions de beneficis el 2012, i amb una fusió en marxa, gràcies a la qual a partir de 2015 incrementarà els seus beneficis anuals a més de 520 milions d'euros, pretengui ajustar la seva plantilla amb un ERO.
Així mateix, des de CGT hem plantejat als sindicats signants que la voluntarietat del procés d'ajustament de plantilla no queda garantida sense la inequívoca renúncia de l'empresa a la utilització de l'art 52 de l'Estatut dels Treballadors, en el qual s'estableix l'acomiadament individual per causes objectives. Malauradament, aquests sindicats han deixat en mans de l'empresa una arma poderosa d'intimidació, que ja ha estat utilitzada en el passat.
Quant a les segregacions de treballadors a altres empreses del grup, la representació empresarial no ha volgut que en aquest acord quedés recollida la fórmula que utilitzaran per realitzar-les, i això ens preocupa per l'opacitat que aquesta negativa porta implícita.
HOMOLOGACIÓ DE LES CONDICIONS SOCI-LABORALS: Al llarg de la negociació, des de CGT hem plantejat que el Grup Santander havia de destinar una part dels beneficis que espera obtenir de la fusió a millorar les condicions sociolaborals de la plantilla resultant. Però, en qualsevol cas, cap sindicat hauria d'haver signat un acord que utilitza la fusió per empitjorar globalment les condicions sociolaborals dels treballadors.
Horaris i vacances: El personal de Banesto perd un dia de vacances l'any. A més, la plantilla de la xarxa d'oficines de Banesto treballarà 80 hores més a l'any, sense cap compensació.
Economats: Els sindicats signants de l'acord estan ocultant que es suprimeixen els economats per al personal de nova incorporació.
Fons Assistencial: L'empresa redueix la seva aportació en més d'un milió d'euros a l'any. El 2011 les empreses van aportar al fons 1.600.000 euros. Per 2013 la aportació es reduirà a 600.000 euros, que es destinaran exclusivament a necessitats de fills d'empleats amb minusvalideses físiques i psíquiques. És penós que algun sindicat justifiqui aquesta retallada afirmant que "total, com era a repartir entre molts, tocaven a poc". Els deu de semblar millor opció que s'ho quedi el Banc.
Condicions financeres: El sòl per les hipoteques vives de la plantilla de Banesto es fixa en el 1,50%. Finalment, i tot i que el Tribunal Suprem està debatent sobre l'anul · lació d'aquesta clàusula per considerar-la abusiva, els sindicats signants de l'acord han donat per bona una reducció de només mig punt percentual.
Pla d'Igualtat: Les treballadores de Banesto perdrem importants millores, com ara les dues setmanes d'excedència remunerades prèvies al part, l'assegurança mèdica privada d'un any pagada pel banc per als fills nounats. Els pares també perdrem els dos dies addicionals per paternitat.
En conclusió, el sindicalisme "majoritari" ha subscrit un acord que, a més de retallar les condicions laborals, deixa a les plantilles afectades per la fusió en un preocupant estat d'indefensió. Us remetem novament al text íntegre de l'acord signat, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions i actuï en conseqüència.
Recomanem a tots els treballadors la visió d'aquest curt titulat "La peixera"   http://youtu.be/V-LtlnBFRxA