dimarts, 12 de març del 2013

MANS ENLAIRELa Comissió de Negociació Permanent de la nostra empresa es va reunir ahir a la tarda, convocada per Recursos Humans, per transmetre que, davant de la mala situació econòmica i competitiva, vol aplicar la plantilla, entre altres mesures, un duríssim ajustament salarial.

Contradient el publicat en els mitjans en els últims mesos, especialment els resultats de 2012 de fa tot just dues setmanes, va exposar les dificultats que travessa la companyia i va comunicar les mesures a prendre, ja des d'aquest mateix 2013, per reduir despeses laborals i augmentar la productivitat.

Principalment, proposen: la supressió d'una paga extraordinària, congelació del complement per antiguitat, introducció de conceptes de salari variable en funció d'objectius, cessament de l'abonament dels tres primers dies de baixa per IT, suspensió de l'aportació del promotor al Pla de Pensions fins al juny de 2014 (i reducció econòmica de la prestació d'Assegurança Col·lectiva de Supervivència per a qui no es va adherir a aquest pla), rebaixa substancial dels Fons Socials i eliminació de la compensació de dos dies festius en les pagues extres.

A més, lògicament, no s'actualitzarà el sou de 2013 conforme al pactat en conveni (pujada de l'1% de la massa salarial, encara que la inflació interanual gairebé tripliqui aquest percentatge) i s'executaran altres mesures com la reducció de dies d'assumptes propis, la reducció dels temps de descans per menjar i l'adequació de funcions de cada categoria a les necessitats de l'empresa.

Ens trobem davant d'un atac sense precedents a la plantilla de Telefónica d'Espanya, l'espai geogràfic més danyat per la crisi de tots en els que opera el Grup. Però no es pot obviar una dada crucial: aquestes solucions de l'empresa es conclouen a partir d'una anàlisi de dades fins a 2011, ignorant l'evolució, la transformació i les tendències de recuperació i lideratge de la companyia el 2012, sobretot en l'últim trimestre, i l’estirada del que portem de 2013.

CGT no admet que la plantilla de Telefónica hagi d'assumir retallades|retalls indiscriminades i injustificades, basades a més en informes esbiaixats, encarregades per a l'ocasió i a la mesura de l'empresa a una firma de reconeguts i sonats errors en aquest tipus d'estudis.

Hem de recordar que totes les treballadores i treballadors d'aquesta empresa hem realitzat fins ara continus esforços d'adaptació a les necessitats del negoci, de millora de la productivitat i de contenció salarial.

Telefónica considera insuficients els sacrificis realitzats i colpeja la plantilla amb el paquet complet, aplicant la màxima amb la que es va popularitzar aquell personatge que avui paga a la presó els seus excessos de mercat: “en cal treballar més cobrant-ne menys”. Paraula de delinqüent; t'adorem Capital.

Per això CGT buscarà el consens sindical més gran per enfrontar aquesta agressió, la més gran produïda mai contra una plantilla que, sens dubte, estarà a l'altura en la seva capacitat de resposta a aquesta nova esclafada laboral.