dimecres, 23 d’octubre de 2013

El profesorat de l'escola anexa crida a la vaga

 Benvolgudes famílies:

Com possiblement ja sabeu, hi ha convocada per al proper 24 d’octubre una vaga general d’ensenyament en rebuig a la nova llei d’educació (LOMCE)i la política de retallades en el sector.


- 21 mestres han manifestat que volen exercir el seu dret a vaga; això suposa un 70% de la plantilla, de manera que el centre queda pràcticament només amb serveis mínims. Durant aquell dia els alumnes seran atesos però no es realitzaran cap de les activitats normals d’escola. No s’avançarà temari de cap àrea, no es farà cap sortida.

 – l’única afectada ja va ser suspesa – i no es farà l’activitat de natació escolar de 1r.

- L’AMPA de l’escola s’ha adherit a la protesta, tot convidant les famílies a participar-hi no portant els alumnes al centre. Recordeu que esteu convocats a participar en una consulta ciutadana per l’educació avui i demà a la tarda.

- La vaga no afecta la resta de serveis de l'escola: el servei de menjador estarà actiu, així com el servei d’acollida, les activitats extraescolars i la socioteca.

Agraïm la vostra comprensió.

Atentament,
L’Equip de Mestres
Equip Annexa JP
Isabel la Catòlica,24-26
17004 Girona .Tf.972202186


            Comunicat en contra de la lomce

Des de l’AMPA de l’escola Annexa Joan Puigbert us volem informar sobre la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), aprovada, únicament amb els vots del PP, al congrés espanyol el passat dijous 10 d’octubre. De les més de 700 esmenes de tots els grups parlamentaris només se’n van admetre 76, moltes de les quals eren del mateix PP. La LOMCE es vol implantar a partir del proper curs 2014-2015.


A continuació us fem arribar un seguit de reflexions per les quals
demanem la retirada de la LOMCE:

1. Perquè és una llei sense suport ni participació de la comunitat educativa
La LOMCE és rebutjada per gran part de la comunitat educativa i tampoc té el suport de la comunitat científica, ni dels agents socials ni tampoc de la gran majoria de les forces polítiques

2. Perquè menysprea la cultura i la llengua
La LOMCE vol castellanitzar el sistema educatiu i degrada les llengües cooficials a un nivell molt secundari, la qual cosa suposa un gran retrocés que ens situa al nivell de principis dels anys 80. El català, el basc i el gallec, no són matèries troncals ni específiques en el currículum bàsic. En canvi, el govern espanyol accepta sufragar el cost d’una escola privada si no hi ha oferta pública en la llengua vehicular que triï la família, però a compte, això sí, de la comunitat autònoma corresponent.

3. Perquè és excloent en lloc d’inclusiva
La LOMCE incrementa les desigualtats personals i socials. Des de l’educació primària s’etiqueta i es classifica els alumnes encaminant-los a un itinerari predeterminat del qual difícilment en podran sortir.

4. Perquè és elitista i segregadora
La LOMCE promou la segregació i l’especialització dels centres educatius en funció del context social i familiar. L’Administració podrà assignar més recursos econòmics, personals i materials, als centres amb millors resultats acadèmics, no en funció de les necessitats educatives.

5. Perquè és sexista en lloc de coeducadora
La LOMCE legitima concerts educatius que discriminen per raó de sexe encara que existeixin diverses sentències del Tribunal Suprem que consideren il·legal que se subvencioni amb diners públics centres educatius que discriminen i separen l’alumnat segons aquest criteri.

6. Perquè oblida l’educació integral de les persones
La LOMCE oblida que l’educació és una eina per educar les persones de forma integral i centra els seus objectius en la valoració quantitativa dels resultats (exàmens, notes, revàlides) en comptes de centrar-se en els processos d’ensenyament-aprenentatge. A més a més, relega els estudis de filosofia, història, literatura, arts plàstiques...

7. Perquè afavoreix l’adoctrinament i els privilegis de l’Església catòlica
La LOMCE manté un tracte privilegiat a l’Església catòlica establint, com a àrea curricular, l’assignatura de Religió en tots els nivells educatius.

8. Perquè és antidemocràtica ja que limita la participació de la comunitat educativa
La LOMCE elimina la capacitat de decisió dels Consells Escolars i els relega a òrgans purament consultius.

9. Perquè és una llei centralitzadora
Amb la LOMCE, l’Estat controlarà la programació de les àrees bàsiques, l’alta inspecció marcarà els criteris i els continguts de les revàlides de final d’ ESO i Batxillerat, i farà el disseny del currículum bàsic que s’ha d’impartir «per tot» i «a tots».

10. Perquè és competitiva en comptes de cooperativa
La LOMCE farà possible que els centres amb els millors alumnes, amb els millors resultats, guanyin la cursa i obtinguin com a premi més recursos econòmics. Així, el fracàs d’uns es convertirà en l’èxit d’uns altres.

11. Perquè és mercantilista i classista
La LOMCE permet la introducció dels agents privats a les escoles públiques  i es posa a les ordres de l’economia de mercat la qual, entre altres coses, ens ha conduit a la crisi actual. Se li permet apoderar-se del sistema educatiu, regulant, finançant i prestant serveis, substituint allò públic que permet la igualtat d’oportunitats i de drets.

12. Perquè és tecnòcrata i individualista

La LOMCE defineix els seus objectius educatius centrant-se en una valoració quantitativa dels resultats amb un interès exclusivament tecnocràtic (les revàlides es converteixen en una obsessió per a la classificació i l’etiquetatge de l’alumnat a més a més d’un mecanisme de control del currículum).