dijous, 20 de desembre de 2012

La guerrilla llibertària de 1959-1960 a Catalunya Homenatges al moviment de resistència unificat d’alliberament de gener de 1960-. Cementiri vell de Girona, a les 12 del migdia el divendres 4 de gener a la fossa on hi els quatre companys anarquistes assassinats per la Guàrdia Civil en el mas Clarà.

  -. Cementiri de Sant Celoni, a les 12 del migdia el dissabte 5 de gener a la tomba del company Francesc Sabaté.