dilluns, 8 d’octubre del 2012

El mercat de treball de l’estat espanyol gairebé duplica la taxa de temporalitat de la Unió Europea

L’estat espanyol és el segon de tota la Unió Europea amb la taxa de temporalitat més elevada, amb un 25,3% el 2011, gairebé el doble que la mitjana de la regió, segons dades publicades el passat divendres 5 d’octubre per Eurostat.

Les dades de l’oficina estadística comunitària són eloqüents: només Polònia, amb un 26,9% dels treballadors amb contracte temporal, se situa per davant de l’estat espanyol en taxa temporalitat, superant ambdós folgadament les mitjanes de la regió. Segons Eurostat, el terme mitjà d’empleats amb contracte temporal en la UE 27 va ser del 14,1% l’any passat, percentatge que s’eleva fins al 15,8% en els països de la zona euro.

Després de Polònia i l’estat espanyol, els mercats de treball amb major temporalitat són els de Portugal, amb un 22,2%; Holanda, amb un 18,4%, i Eslovènia, amb un 18,2%. Curiosament, Grècia, un dels estats més copejats per la crisi, se situa per sota de les mitjanes europees, amb un percentatge de temporalitat del 11,6%.

D’altra banda, les dades de Eurostat revelen que en nombre d’hores treballades a la setmana, l’estat espanyol se situa lleugerament per sobre del terme mitjà de la eurozona, amb 40,3 hores enfront de les 40 de la UE 17 i un poc per sota de la mitjana dels 27 països de la UE: 40,4 hores. Per contra, Regne Unit i Àustria són els estats on més hores a la setmana es treballa, amb 42,2 i 41,8 respectivament.
Font: Kaos en la Red