divendres, 2 de desembre de 2011

Video-entrevista al company Josep Garganté

Entrevista a Josep Garganté from Noelia Perez on Vimeo.
L´entrevista s´inscriu dintre del projecte OBRERX EJEMPLAR, un treball de la Noelia Pérez.
OBRERX EJEMPLAR és un treball artístic en procés sobre la ideologia, els models de normalització i els mecanimes de control social i repressió que hi ha darrera d´allò que el poder anomena “treballadors exemplars”.
Més informació aquí:
liaperez.com/index.php?/fotografia/laigua-de-la-dutxa-despres-del-curro/