dimecres, 9 d’octubre de 2013

Suport a la vaga de docents de les Illes BalearsDes de CGT-Girona donem ple suport a la lluita de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears contra l'entrada en vigor del decret de Tractament Integrat de Llengues (TIL). Sabem que l'espectacular mobilització aconseguida és deguda a la gran indignació que acumula la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ...una resposta massiva contra l'atac a tots els serveis públics de les illes i d'arreu: l'educació, la sanitat, l'atenció a la dependència, els serveis socials, l'administració pública, etcètera.


Ens encoratja la vaga general indefinida que ha durat tres setmanes i donem suport a les accions de protesta que s'emprenguin a partir d'ara contra la nefasta política educativa i social del Govern de les Illes Balears.

La llarga llista de despròposits del govern de les illes vers l'educació pública es pot resumir en aquests punts principals:

 • Reducció de 1.000 professors interins i l'increment del nombre dels alumnes a les aules.
 • Allargament de l'horari laboral dels docents, que han passat a fer de 35 a 37,5 hores de feina i de 18 a 20 hores lectives setmanals.
 • Concertació amb l'escola de l'Opus Dei, que segrega nins i nines, per un valor d'uns 400.000 euros anuals.
 • Retallada de les dotacions econòmiques per a les Associacions de Mares i Pares.
 • Retallada o desaparició de les dotacions econòmiques per als serveis complementaris dels centres educatius.
 • Eliminació dels programes de suport i de reforç educatiu als alumnes amb més dificultats d’aprenentatge (PROA, PRA).
 • Eliminació del programa PAIRE, d'acolliment d'alumnat estranger nouvingut, per a la inserció en el món escolar i el suport en l'aprenentatge de la llengua catalana.
 • Retards i impagaments de les dotacions econòmiques als centres educatius, que afecten la seguretat i el confort dels alumnes i la reducció d'entre un 20 i un 40% de la dotació econòmica.
 • Congelació de l'oferta d'ocupació pública a l'ensenyament.
 • Retallada dels drets per a les baixes per malaltia dels docents.
 • Suspensió de la convocatòria, concessió o abonament de les ajudes en concepte d’acció social.
 • S’exceptuen les ajudes per a fills menors de 18 anys i l’ajuda d’atenció a disminuïts físics, psíquics o sensorials
 • No percepció de la nòmina de juliol i agost per al personal interí que hagi realitzat substitucions de més de 5 mesos i mig.
 • Suspensió temporal del complement retributiu per al professor tutor i cap de departament.
 • Eliminació d’un mes de l’acumulació del temps de lactància per als interins que facin substitucions.
 • Suspensió temporal de la perllongació en el servei actiu del personal docent.
 • Cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal a partir de 30 dies.
 • Reducció del nombre d’assessors tècnics docents.
 • Reordenació dels CEPs, EOEP i EAP, mitjançant la formació a distància i la reducció del nombre d’assessors que hi treballen. Eliminació de personal d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Suspensió d’ajudes i subvencions a entitats locals i associacions.
 • Eliminació dels TISE (Tècnics d'Intervenció Socioeducativa).
 • Supressió de professorat d’atenció a la diversitat i de programes de reforç educatiu i d’acolliment lingüístic i cultural per a la població nouvinguda.
 • Supressió d’inversions en la construcció i reforma d’infraestructures educatives.
 • Eliminació i manca de places de Cicles Formatius, escoles d'idiomes i escoles d'adults.
 • Retallades als programes d'innovació i investigació.
 • Suspensió dels ajuts a les vacances escolars.
 • Suspensió de les ajudes econòmiques individuals.

Animem a tothom a continuar mostrant la seva solidaritat i continuar col·laborant amb la caixa de resistència, que ja ha aconseguit al voltant de 400.000 euros. Nº de compte 2056-0009-74-4102003418 - Caixa Colonya (a nom de l'Obra Cultural Balear)

Gràcies als vaguistes, a les famílies, als infants i als joves, que s'hi han compromès. Gràcies a totes les persones i col·lectius de les Illes Balears, i de fora, que han donat suport a la lluita. Un esforç que és un exemple per a tota la societat.

 • Petit dossier de la vaga