divendres, 26 de juliol del 2013

Contra la repressió de las llibertats sexuals


La CGT entén que la llibertat de les persones passa per escollir lliurement la seva  maternitat o paternitat i la seva orientació sexual. En un estat que s’autoanomena  de dret, ens preguntem  qui té aquests drets.

Les persones dissidents sexualment del Partit Patriarcal, i  en particular les dones seguim patint la violència masclista i heterosexista institucional cada dia. El darrer atac directe, la recent denegació formal per part del govern del PP al dret a la reproducció assistida a totes aquelles dones que no vagin acompanyades al tractament d’ una parella masculina estable (són necessaris com a mínim  12 mesos d’ intents reiterats amb el mateix home). Amb aquesta mesura,  el govern del PP vulnera directament l’ article 14 de la Constitució i supedita, novament, l’ accés a drets per part de les dones a la companyia d’un home. Imposa models de famílies heteropatriarcals i discrimina aquelles persones   que conformen famílies diverses.Això amb l’agreujant   que,    tot just fa  unes setmanes,  el Tribunal Superior de Justícia d’ Astúries va dictar sentència a favor d’ una parella de dones lesbianes a les quals el Govern del Principat va denegar  la continuació del tractament de fertilitat un cop  iniciat, per les mateixes raons que ara esgrimeix el PP. En un cas de clara lesbofòbia institucional, i havent  sentenciat el TSJA que hi  ha hagut discriminació i que es vulnera l’ article 14 de la Constitució, el Govern del PP no només ha ignorat les múltiples entitats i  associacions que li han fet  arribar els seus arguments per tal  que no imposés la mesura, sinó  que realitza un acte deliberat de desobediència vers  el TSJA. Sobretot  quan  aquest, en la mateixa sentència, dictamina que interposarà demanda cap a  qui la incompleixi. Així mostra el seu respecte cap a  les institucions de justícia aquest govern. Així ignora deliberadament els  agents socials. I així malbarata recursos econòmics i humans ficant-se , amb  coneixement, en plets per tal d’ aferrar- se a les seves fòbies més   interioritzades i imposar els seus  models de vida, sexualitat i  família.

I no oblidem  l’avantprojecte de Llei de Corresponsabilitat Parental, la custòdia compartida imposada pel Jutjat: fins i tot encara que  els progenitors no ho vulguin, si el jutge o jutgessa  ho considera convenient, té dret a imposar- la. Una  atrocitat més, sense respectar els acords entre les persones afectades.

Des de CGT condemnem  el terrorisme d’ estat que el PP ens està imposant: repressió, repressió i més repressió. Per sortir al carrer pacíficament, per exigir els nostres drets “constitucionals”, per demanar que a las dones se’ns tracti igual que als homes.

No oblidem mai  que els avenços es van  aconseguir lluitant. Continuem fent-ho.

Secretariat Permanent
Comitè Confederal CGT