dimarts, 22 de maig del 2012

Dur caputxa en actes violents serà multat

El Ministeri de l'Interior prepara sancions de fins a 30.000 euros


La reforma de la llei de seguretat ciutadana que prepara el Ministeri de l'Interior preveu sancions d'entre 3.000 i 30.000 euros per als manifestants que participin en actes violents i amaguin el rostre sota una caputxa o utilitzant un casc de moto.
La llei penal ja preveu que a aquell que amagui la cara en la comissió d'un delicte se li incrementi la pena imposant-li l'agreujant de disfressa, però
en aquest cas es tractaria d'imposar una sanció administrativa.
El ministre del ram, Jorge Fernández Díaz, va defensar la reforma legal argumentant, per un costat, que es tracta d'un text del 1992 que cal actualitzar i, per un altre, que
les reformes introduïdes “serviran per garantir el dret de manifestació i perquè els violents no puguin contaminar el lliure exercici del dret de reu-nió i de manifestació”.