diumenge, 30 d’octubre del 2011

31-O a Correus: Continua la vaga indefinida de ponts convocada per la CGT.

Com cada pont, la CGT de Correus te convocada vaga indefinida de ponts pel pròxim dia 31 d'octubre, reclamant un calendari laboral real, i no el que recentment han publicat, així com una jornada laboral de 35h (que abans de la firma del nou conveni, tots els sindicats reclamven!!).

Comunicat
Per la negociació d'un calendari laboral que garanteixi els drets dels i les treballadores
Per la jornada laboral de 35 hores de dilluns a divendres.
En l'Acord General signat el 5 d'abril per “les organitzacions empresarials sindicals”, en l'annex sobre calendari laboral, s'estableixen una sèrie de “criteris i directrius” que no garanteixen el dret dels i les treballadores a la conciliació de la vida personal i laboral.
El que sí garanteix és la desregulació de part de la jornada, de tal forma que a través de la Comissió de Temps de Treball, podran modificar els nostres horaris en funció dels interessos de les prefectures. És el que van fer a partir del 14 de maig, concretant així una sèrie de discriminacions que perjudiquen a part del personal rural, als de les oficines, Uses i centres de classificació.
La convocatòria de vaga abasta a tota la plantilla i afecta a tota la jornada de tots els torns durant el dia 31 d'octubre i per a les nocturnes, també les hores que coincideixin els dies anterior i posterior.
Tots i totes les treballadores de qualsevol empresa, sector o administració, i per descomptat a Correus també, tenim dret a conèixer amb suficient antelació, quins són els dies que hem de treballar per poder organitzar la nostra vida personal i familiar. Així succeeix en centenars d'empreses, en les quals des de principis de cada any, es negocia el seu calendari laboral i es publica en els seus centres de treball.
El calendari laboral anual sense discriminacions, és un dret de tots i totes les treballadores i ha de determinar la distribució de la jornada, la fixació dels horaris de treball, la planificació de les vacances, així com Setmana Santa, Nadal, festes locals, campanyes electorals, etc.
Per tot això, si vols exercir el teu dret a tenir una vida personal en la qual no influeixi la prepotència de Correus per determinar quan i com pots gaudir del teu dret al temps d'oci, exerceix el teu dret a la vaga de ponts de CGT participant el 31 d'octubre.

CGT Secció Sindical Correus Girona ‐ Avd. Ramon Folch, 2 ‐ 17070 – GIRONA
Tel. 972 22 72 57 ‐ RICO: 55158 ‐ cgtcogi@cgt.es

CGT Sindicato Federal de Correos y Telégrafos Vía de Dublín no 7 28042 – MADRID