dijous, 14 d’abril del 2011

Comunicat dels sindicats d’Ensenyament, Administració Pública i Sanitat de CGT convocant a la mobilització contra les retallades als serveis públics

CAL MOBILITZAR-SE CONTRA L’ESCANYAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

No han calgut 100 dies, per fer-se evidents les línies mestres del Govern de Convergència i Unió respecte els serveis públics. Amb l’excusa de la crisi econòmica (per fer surar i privatitzar les caixes d’estalvis i per suprimir els impostos dels mes rics si que n’hi ha diners) es procedeix a retallar aspectes fonamentals per la qualitat de serveis tan esencials com la sanitat i l’educació.

El sistema sanitari de Catalunya patirà una retallada en el pressupost que es preveu al voltant d’un 10%. i que suposarà una disminució important de l’activitat sanitària amb un augment encara més gran de les llistes de espera. No podem permetre que s’apliquin mesures restrictives que afecten tant a la població com als treballadors de la salut com:

• Reducció d’un 5% de les plantilles: acomiadaments.

• No substituir les absències i repartiment de la càrrega de treball entre la resta de personal.

• Reducció d’un 6% de la massa salarial, que se sumaria al ja descomptat l’any passat.

• Venda d’actius a entitats privades (externalitzar serveis) per llogar-los després.

• Venda de patrimoni (edificis) per llogar-los després.

• Reducció d’un 30% en inversions (obra nova i manteniment d’equipaments).

• Nova reducció tarifes (amb repercussió a massa salarial i activitat dels centres).

Pel que fa al sistema educatiu es pretén fer front a l’augment de més de 12.000 nous alumnes pel nou curs escolar amb la mateixa plantilla. A més a més les continues retallades a que esta sotmès l’ensenyament públic afecten a elements essencials pel funcionament dels centres com ara:

• Manca total de cobertura de les substitucions per malaltia o d’altres circumstàncies del personal laboral, conserges i administratius.

• Paralització de les noves construccions de centres, dels instituts-escola i manteniment d’escoles en barracots.

• Supressió del programa d’informatització i digitalització de les aules.

• Reducció del pressupost pel funcionament dels centres entre un 20% i un 35%, que compromet el normal funcionament dels centres i pot afectar greument llocs de treball directes o indirectes especialment al personal de neteja, en secundària.

• Reducció de l’oferta de places d’oposicions de secundària a una tercera part de les previstes.

Però a més a més, aquestes retallades no afecten a les subvencions als centres privats. El Govern actual, prioritzant els seus interessos polítics i exagerant les dificultats financeres de la Generalitat, justifica les retallades socials amb l’únic objectiu de deteriorar els serveis públics en benefici dels privats.

Cal fer front a aquesta situació. La CGT crida a movilitar-se

PER LA DEFENSA DELS DRETS SOCIALS.

NO A LES RETALLADES DELS SERVEIS PÚBLICS.

Federació d’Ensenyament CGT Catalunya

Federació de Sanitat CGT Catalunya

Sindicat d’Administració Pública CGT de Barcelona