divendres, 22 de març del 2013

Manual 'Dret d’informació, audiència, consulta i participació dels representants dels treballadors/es a l’empresa'
En enllaç adjunt us passem en format pdf el manual "Dret d’informació, audiència, consulta i participació dels representants dels treballadors/es a l’empresa", de 135 pàgines, elaborat per Carlos H. Preciado Domènech, Magistrat de la Sala Social del TSJC que col·labora amb el sindicat en temes de formació.

És el manual que es va utilitzar en el curs de formació que va organitzar la CGT el passat 28 de juny a Barcelona, i us serà d’utilitat per a conèixer els drets i funcions dels/les representants sindicals, i per a conèixer les modificacions que les últimes normatives aprovades pel govern espanyol han comportat.Enllaç al documentEnllaç a l'article: http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article8828Un material doncs per complementar i actualitzar els que ja teniu, el sentit del qual queda prou clar en la introducció realitzada pel seu autor:

INTRODUCCIÓ

El present treball té per finalitat proporcionar una perspectiva general dels drets d’informació audiència, consulta i participació dels representants dels treballadors i dels representants sindicals en les empreses, analitzant supòsits d’aplicació pràctica resolts per la doctrina dels tribunals, tot això a la llum de les recents i substancials reformes laborals esdevingudes en el context de crisi econòmica que assola Europa, i especialment Espanya des de 2008.

L’interès d’aquesta nova perspectiva ve donat per les recents reformes operades en el Dret Laboral, com la Llei 35/10 de 17 de setembre, el RD-Llei 3/12 de 10 de febrer o la nova Llei 36/11 de 10 d’octubre reguladora de la Jurisdicció social.

En particular, la reforma introduïda pel RD-Llei 3/12 suposa una profunda reestructuració dels equilibris de poder en l’empresa i si la informació és poder, quin dubte cap que el replantejament de l’estat de la qüestió relatiu als drets d’informació dels representants dels treballadors a la llum d’aquesta nova normativa, té un innegable interès pràctic, sobretot per als membres de Comitès d’empresa, Delegats de personal, Delegats Sindicals o afiliats a sindicats que hauran d’afrontar processos de flexibilitat interna, externa, o en el pitjor dels casos ambdós.

En aquest sentit, la desaparició dels Expedients de Regulació d’Ocupació, transforma el període de consultes en l’últim límit extrajudicial al poder empresarial abans de la decisió més greu que en exercici de tal poder pot adoptar-se, com és l’extinció col·lectiva de contractes de treball. Així mateix, la potenciació del poder de decisió empresarial en el marc de la flexibilitat interna, enfrontarà als representants dels treballadors i a les empreses a processos de reestructuració cada vegada més freqüents, en els quals els drets d’informació, audiència, consulta i participació cobraran un renovat i cabdal interès.

Per això, intentarem fer una revisió dels drets d’informació amb el propòsit de facilitar una visió global, actual i pràctica, que comportarà deixar en el tinter qüestions d’indubtable interès, però que no poden ser desenvolupades en l’àmbit d’aquest treball per desbordar àmpliament els objectius proposats.