dimecres, 9 de maig del 2012

Compte solidari per la llibertat de Laura Gómez

La CGT de Barcelona a tota l’organització:

Laura Gómez us vol agrair les mostres de suport mitjançant les concentracions i actes que s’estan realitzant en tots els llocs, i d’afecte, mitjançant els escrits i signatures de solidaritat, que esteu realitzant tots per a la seva llibertat.


La CGT de Barcelona demanem a l’organització que no parem fins a la seva posada en llibertat.

La CGT de Barcelona, fins a aquest moment, mai havíem demanat suport econòmic, però ens trobem en una situació especial per la qual cosa hem decidit obrir un compte de solidaritat amb la Laura.
Us proposem aconseguir diners per a fer-li la vida un mica més fàcil a la Laura mentre estigui a la presó; cobrir el seu salari ja que d’ell viuen Laura i la seva filla, que està estudiant i hem hagut de realitzar una suspensió del seu contracte de treball; per a la possible fiança que ens puguin posar per a la seva posada en llibertat, i per a sufragar les despeses jurídiques que es derivin de l’expedient.

En cas que les aportacions rebudes superessin les despeses del tema anteriorment exposat, els diners que quedin, es reintegrarien proporcionalment una vegada restat el gastat.
Amb la finalitat de poder publicar un llistat d’aportacions, i si escau retornar la quantitat aportada al compte de Solidaritat amb Laura Gómez, necessitem que quan realitzeu l’ingrés o transferència poseu en l’apartat “CONCEPTE” el vostre nom i cognoms o el de l’Ens que realitza l’ingrés o transferència. En cas de no voler que es publiqui el nom en l’apartat “CONCEPTE” heu de posar ANÒNIM.

El número de compte és: 3025-0001-15-1433469634- CAIXA d’ENGINYERS
Federació Local CGT Barcelona