dimarts, 28 de febrer de 2012

Nova sessió de l'Ateneu 19 de Juliol. Estructura, organització i funcionament de la CGT. Dimecres 29 de febrer de 18.30 a 20.30h.

Amb la intervenció de:
-Ferran Cascallar. Secretari de Formació del Sindicat d'AA.DD, CGT - Federació Intercomarcal de Girona .
-Eva Sanchez. Sindicat d'Administració Pública, CGT - Federació Local de Barcelona.
De quina manera la CGT trasllada el pensament i la pràctica llibertària a la seva estructura i funcionaments orgànics? Desde aquesta òptica llibertària: Com es prenen les decicions a la CGT? Què és i quines funcions té un Secretariat Permanent? Què és una plenària I un plè? Sindicat Ünic o Federació de Sindicats? Organització teritorial, etc.

Ho veurem amb l'ajuda de la companya Eva Sánchez del Sindicat d'Administració Pública de la CGT-Fed. Local de Barcelona i del company Ferran Cascallar, Secretari de Formació del Sindicat d'Activitats Diverses de la CGT- Fed. Intercomercal de Girona