dissabte, 26 de novembre del 2011

"Pioneras y revolucionarias. Mujeres durante la República, la Guerra Civil y el Franquismo", un llibre d’Eulàlia Vega

Pioneras y revolucionarias. Mujeres durante la República, la Guerra Civil y el Franquismo
Eulàlia Vega
Icària editorial, 2010
Aquest llibre pretén donar visibilitat a les dones llibertàries que van viure en aquesta època històrica. Gràcies a una metodologia renovadora, que incorpora les fonts orals, s’ha pogut rescatar la memòria d’aquestes protagonistes per a solucionar diverses qüestions encara no resoltes per la historiografia. Com van arribar aquestes dones a les idees anarquistes? Per què van iniciar la seva militància? Quins factors van influir en aquesta decisió? Van ser realment tan marginals en els sindicats com s’ha mantingut? Quin tipus d’activitat van fer de forma majoritària? Quin va ser el seu paper en els anys trenta? Com van viure els llargs anys del Franquisme?
Les protagonistes d’aquest llibre van ser pioneres perquè es van rebel·lar contra el paper subordinat que tenien en l’esfera pública i privada, passant a conquistar espais negats a les joves obreres fins al moment de la República i la Guerra Civil. Van ser també revolucionàries perquè van voler abolir les injustícies del sistema social i polític capitalista i perquè van dirigir la seva militància per a construir un sistema igualitari econòmic, social i de gènere.