dijous, 3 de novembre de 2011

Manifestació contra retallades 5 Novembre a Girona

Vine a la manifestació contra les retallades el dissabte 5 de novembre, 12 h., Correus ­ Girona
L’11 de juny d’enguany, Girona va sortir al carrer contra les retallades socials i laborals. Llavors dèiem:
“Fa ja més de tres anys que els anomenats mercats ens recorden que patim una crisi i asseguren que la solució passa per la retallada dels nostres drets socials i laborals. I els governs, amb el suport de tots els mitjans de comunicació de masses al seu abast, ens repeteixen contínuament que ens hem de resignar a viure pitjor i amb menys drets, especialment la gent jove. Però sabem prou que el culpable de la crisi ha estat el sistema financer, amb la complicitat dels poders públics i els organismes internacionals neoliberals, i que totes les mesures impulsades per la Unió Europea van exclusivament adreçades a garantir la remuneració dels interessos dels mercats financers i bancaris i a desballestar el
model social europeu. Així, hem vist com, en contra de tota lògica democràtica i fins i tot econòmica, els líders europeus s’aplanaven davant les exigències del sistema financer internacional.”

Lluny d’escoltar­nos, l’actual Govern català, que ja venia anunciant i practicant noves retallades amb excuses com la crisi, la mala gestió del Govern anterior i la manca d’entesa amb el Govern de l’Estat, està anant massa lluny, traspassant línies vermelles. Les gravíssimes paraules del Conseller de Salut
negant l’existència del dret a la salut, no desqualificades pel president del Govern, demostren que aquestes retallades són més que solucions per sortir de la crisi: som davant d’un canvi de model social, davant la transició d’una cobertura universal i d’una gestió pública i pública concertada a una de
privada, mercantilitzada i excloent. Dia a dia se’ns fa més evident que, si el nostre model social, encara injust i insolidari, segueix aquest camí, la gran majoria de ciutadans i ciutadanes viurem, com ja hem començat a tastar, conseqüències gravíssimes, continuarem perdent més i més drets conquerits i
reconeguts, i patirem la falta de resposta adequada dels serveis de primera necessitat, com la sanitat, l’educació o l’assistència social. Tampoc podem fer­nos fonedissos davant el sistema financer que està conculcant el dret a l’habitatge deixant famílies sense habitatge i condemnant­les a deutes de per vida
amb un sistema hipotecari injust avalat per l’administració. No es pot retallar en polítiques que garanteixen el benestar social i el futur dels nostres joves i menys quan no s’exploren vies per incrementar els ingressos. És per això que “No és una crisi, és una estafa”, és un clamor a Girona i a moltes places i carrers del nostre país.

Per molt que les nostres manifestacions no han cessat, ni a Catalunya ni a les nostres comarques, cal que ens unim una altra vegada per dir prou: les entitats, assemblees i persones que suscribim aquest manifest creiem que hem de continuar exterioritzant el nostre rebuig i la nostra denúncia més enèrgics
a aquests tipus d’actuacions i de propòsits. No podem acceptar ni acceptarem resignadament la inevitabilitat de les mesures que ens estan imposant i volem demostrar el nostre rebuig a les retallades als serveis públics; no permetrem la fractura social ni l’exclusió de les, cada cop més, persones més desafavorides de la societat. No creiem, ni hi donem suport, en una sortida que comporti afeblir el
model social i disminuir els nostres drets socials i laborals mentre es mantenen les despeses militars i altres difícilment justificables.

Per tot plegat, fem una crida enèrgica i decidida al conjunt de la societat de les nostres comarques perquè es segueixi rebel∙lant en contra de les retallades socials i laborals i, més concretament, a participar activament a la manifestació que sortirà el proper dissabte dia 5 de novembre, a les 12 hores, de davant de Correus de la ciutat de Girona.