dimarts, 1 de novembre del 2011

Comunicat de la FESIQ-CGT sobre el nou conveni de Químiques

La patronal de Químiques FEIQUE va a per totes en el XVI Conveni General de Químiques, amb la complicitat de FITEQA-CCOO i l’entreguisme de FITAG-UGT.
Els treballadors/es del Sector de Químiques vam tenir increment “0” en l’any 2010, al no negociar-se el CGQ i prorrogar-se un any més. No cal confondre la suma dels IPC de 2009 i 2010 (el 1,8%) amb l’increment salarial “zero”.
Però, a pesar d’això, i després de 9 mesos de negociació, CCOO i FEIQUE arriben a un principi d’acord de XVI CGQ d’allò més regressiu quant a increments salarials, revisió salarial, clàusula de despenjament, còmput de les causes d’absentisme, flexibilitat de jornada i temps de treball, que es concreten en:
* Increment salarial 2011 i 2012, un 1,5% per a cada any, amb reserva salarial del 0,3% de la M.S.B.
* Revisió salarial. Es modifica l’anterior fórmula (en tot el que se superi l’IPC previst i amb caràcter retroactiu des de Gener), per revisió salarial mes a mes (amb aquesta fórmula haurà algun mes que es cobri i potser la majoria no es cobri).
* Clàusula de despenjament. D’acord amb la signatura de l’última Reforma Laboral i l’Acord de Negociació Col·lectiva, es facilita a les empreses l’aplicació de la Clàusula de Despenjament Salarial, al no haver de justificar plenament les pèrdues, sinó que, per previsions o possible afectació al compte de resultats, poden aplicar l’esmentada clàusula.
* Absentisme. S’endureix i significa una greu reculada de rebaixar del 4% al 3% per al cobrament del 100% en casos d’hospitalització, malaltia professional, accident de treball i maternitat. Això s’agreuja amb la inclusió en el còmput de les baixes superiors a 21 dies per IT (malaltia comuna).
* Flexibilitat de jornada laboral i temps de treball. S’estableix la jornada de 100 hores flexibles en negatiu, és a dir, treballar per sota de les 8 hores diàries, facilitant fins i tot la recuperació de les hores de menys treballades en el semestre de l’any següent.
Les hores que es recuperin no seran compensades com es fa quan se superen les 8 hores, que es compensen amb una hora fins a la 9a hora i 1,5 hores des de la desena, inclosa aquesta. Cal tenir en compte, a més, que les hores treballades en jornada festiva, inclosos els dissabtes, es compensaven amb una hora extra i altra de descans.
La UGT no proposa accions sindicals ni mobilitzacions (almenys, ara com ara no ens consta), amb la qual cosa, si no signen el preacord, aquest es convertirà en Conveni d’Eficàcia Limitada (només afectarà, en principi, als afiliats de CCOO). Els altres treballadors hauríem de signar un document d’adhesió al Conveni si volem que se’ns apliqui.

No et resignis: AFÍLIA’T, ORGANITZA’T I LLUITA A LA CGT.

Federació Estatal de Sindicats de la Indústria Química de la CGT