dimarts, 13 de setembre de 2011

Crida per una Llei de Renda ciutadana garantida digna i suficient a Catalunya Es convoca reunió el 14 de setembre a Barcelona

El dimecres 14 de setembre, a les 19 hores, reunió on iniciar aquest procés i constituir el Grup o Comissió Promotora. Lloc de la reunió: Carrer Rivadeneyra número 6, planta 3a, Aula 2 (Pça.Catalunya).

Crida per una Llei de Renda ciutadana garantida digna i suficient a Catalunya

El Govern de la Generalitat segueix aplicant retallades als drets socials de la ciutadania en salut i educació i ara agredeix els més febles i necessitats amb l’empitjorament de les condicions d’aplicació i accés de la Renda Mínima d’Inserció o PIRMI. Aquest ajut social limitat i insuficient que beneficia prop de 110.000 persones (mes de 32. 000 expedients) a Catalunya, no arriba als 140 milions d’euros. L’objectiu del Govern de reduir la despesa social al preu de provocar misèria i exclusió social no té justificació quan s’ha suprimit l’impost de successions i amb això la Generalitat ha reduït els seus ingressos fiscals en centenars de milions d’euros.

A la injusta i irresponsable gestió del pagament del PIRMI pels consellers d’Empresa i ocupació i Benestar social que ha causat durant el mes d’agost un greu perjudici a les persones beneficiàries del PIRMI a Catalunya, se suma l’empitjorament de la Llei de Renda Mínima d’Inserció a través de la Llei de mesures fiscals i financeres de 27 de juliol, i mitjançant el "Decret de desplegament de la llei de la renda mínima d’inserció" aprovat el passat 30 d’agost.

Els canvis en la Llei de la RMI no només empitjoren les condicions de la seva aplicació als qui ja es beneficien sinó que estableix greus restriccions per a l’accés a aquestes ajudes als qui la necessitin. A més de no garantir el seu pagament a tots els beneficiaris en el cas de no ser suficient la disponibilitat pressupostària de la Generalitat. Per tot això defensem la immediata derogació del Decret.

Cridem als moviments, organitzacions, entitats i col.lectius, de caràcter cívic, social i polític de la ciutadania solidària i de la classe treballadora de Catalunya a:

Defensar els drets de la ciutadania més feble i necessitada, desenvolupar amb la participació de tots/es una "Llei de Renda ciutadana garantida" digna i suficient en aplicació de l’art 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i a impulsar totes aquelles iniciatives de mobilització per la seva presentació al Parlament de Catalunya, aprovació, i aplicació efectiva.

>>> Dia i lloc per constituir el Grup o Comissió Promotora per una Llei de Renda Ciutadana garantida:

Dimecres 14 de setembre, a les 19 hores, al C / Rivadeneyra número 6, 3 ª Planta, Aula 2.

Assemblea treballadors /es en atur de Barcelona

Tel contacte: 661390670