dimarts, 7 de juny del 2011

Manifestació contra les retallades i privatitzacions. Dissabte 11 de juny a les 12h. a Girona

“Treballadores, aturades, públiques, privades, joves, jubilades, dones, immigrants, hipotecades, desnonades... som les víctimes de l'actual situació econòmica. Perquè no és una crisi, sinó una estafa: perpetrada pels mercats financers no podem permetre pagar la seva disminució dels beneficis amb els nostres minsos drets socials guanyats en anys de lluites. La cínica política de retallades portada a terme pels diferents governs municipals, autonòmics i estatal és inacceptable quan per altra banda les principals empresses del país presenten beneficis milionaris.”

És per tot això que des de la campanya “Prou retallades! Els nostres drets no es toquen” us volem animar a participar de la manifestació prevista per aquest pròxim dissabte 11 de juny a les 12h a la Plaça Independència de Girona.

Perquè els nostres drets no es toquen! Plantem-los cara: l'11 de juny tothom al carrer!

Campanya Prou retallades! Els nostres drets no es toquen.

Per contactar: prouretalladesgrn@gmail.com

http://prouretallades.blogspot.com/

Facebook


Fa ja més de tres anys que els anomenats mercats diuen quepatim una crisi i asseguren que la solució passa per la retallada dels nostres drets socials i laborals. I els governs, amb el suport de tots els mitjans de comunicació de masses al seu abast, ens repeteixen contínuament que ens hem de resignar a viure pitjor i amb menys drets, especialment la gent jove. Però sabem prou que el culpable de la crisi ha estat el sistema financer, amb la complicitat dels poders públics i els organismes internacionals neoliberals, i que totes les mesures impulsades per la Unió Europea van exclusivament adreçades a garantir la remuneració dels interessos dels mercats
financers i bancaris i a desballestar el model social europeu.
Així, hem vist com, en contra de tota lògica democràtica i fins i tot econòmica, els líders europeus s’aplanaven davant les exigències del sistema financer nternacional.
A Catalunya, el nou Govern ha vingut anunciant noves retallades amb l’excusa de la crisi, de la mala gestió del Govern anterior i de la manca d’entesa amb el Govern de l’Estat.
Aquestes retallades sembla que són més que solucions per sortir de la crisi: som davant d’un canvi de model social, davant la transició d’una gestió pública i pública concertada a una de privada i mercantilitzada. Si el nostre model social, encara injust i insolidari, fos destruït, la gran majoria de ciutadans i ciutadanes viuríem conseqüències gravíssimes, ja que perdríem una sèrie de drets conquerits i
reconeguts, i patiríem la falta de resposta adequada dels serveis de primera necessitat, com ara la sanitat, l’educació o l’assistència social. No es pot retallar en polítiques que garanteixen el benestar social i el futur dels nostres joves i menys quan no s'exploren vies per incrementar els ingressos. És per això que "No és una crisi, és una estafa", " és ja un clamor a Girona i a moltes places del nostre país.
Cal dir prou: les entitats i persones gironines signants d’aquest manifest creiem que ha arribat el moment d’exterioritzar el nostre rebuig i la nostra denúncia a aquests tipus d’actuacions. No podem acceptar ni acceptarem resignadament la inevitabilitat de les mesures que volen imposar-nos i volem demostrar el nostre rebuig a les retallades als serveis públics; no permetrem la fractura social ni l’exclusió de les persones més desafavorides de la societat. No creiem, ni hi donem suport, en una sortida que comporti afeblir el model social actual i disminuir els nostres drets socials i laborals mentre es mantenen les despeses militars i altres difícilment justificables.
Per tot plegat, fem una crida decidida al conjunt de la societat gironina perquè
es rebel·li en contra de les retallades socials i laborals que volen imposar-nos i, més
concretament, a participar activament a la manifestació convocada el proper
dissabte dia 11 de juny, a les 12 hores, a la ciutat de Girona.

PROU RETALLADES!
ELS NOSTRES DRETS NO ES TOQUEN!

http://prouretallades.blogspot.com/
prouretalladesgrn@gmail.com.